Aktualności

06-11-23

Strategia Podatkowa 2022

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022.258 ze zm.), realizuje sformalizowaną wersję strategii podatkowej.

Dokument strategii podatkowej został przyjęty na mocy uchwały zarządu Spółki oraz jest ogólnie dostępny dla wszystkich pracowników zaangażowanych w procesy związane z rozliczeniami podatkowymi Spółki.

Pobierz plik - informacja