Strefa Klienta

Hurtownia z certyfikatem DPD

Hurtownia farmaceutyczna Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” SA otrzymała certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (NOH.5103.13.2020.TB) wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie przeprowadzonej inspekcji.

Dokument ten stanowi potwierdzenie, że w swoich działaniach hurtownia spełnia najwyższe wymagania stawiane dystrybutorom farmaceutycznym.

Tym samym znalazła się w gronie podmiotów wpisanych do europejskiego rejestru hurtowni farmaceutycznych posiadających certyfikat DPD.

Link do rejestru

Podpowiedź: Należy wybrać kraj.

 

 
Plik PDF: certyfikat_DPD.pdf

Plik PDF: certificate_GDP.pdf


Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu leczniczego od wytwórcy do apteki zachowana będzie jego jakość i niezmienność, oraz że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy. Jej wymagania zostały określone w wytycznych Komisji Europejskiej i są oparte na art. 84 i art. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W polskim prawie wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie art. 79 Prawa farmaceutycznego.