Strefa Klienta

Reklamacja / Zwrot towaru

Zgłoszenia reklamacji lub zwrotu handlowego można dokonać poprzez KS-EWD lub za pośrednictwem poniższego elektronicznego formularza.

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Dział Reklamacji PZA „Multi Pharme” SA. W ciągu 21 dni otrzymają Państwo decyzję w sprawie przesłanego zgłoszenia na wskazany w formularzu adres e-mail. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia zostanie Państwu przesłany Protokół reklamacji/zwrotu, który będzie stanowił podstawę do odebrania towaru przez naszego przewoźnika. Protokół jest ważny 14 dni.

W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia Państwa zgłoszenia, prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z poniższymi zasadami:

Reklamacje (dystrybucyjne lub jakościowe) dotyczą niezgodności ilościowych w dostawie (nadwyżki lub braku towaru), uszkodzeń opakowań produktów, krótkich terminów ważności, niezgodności dostawy z zamówieniem (niezamawiany produkt), nieprawidłowej ceny, wady jakościowej produktu.

W formularzu należy wybrać jedną z powyższych przyczyn. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień należy skorzystać z pola „Uwagi”.

Termin składania reklamacji wynosi 3 dni od daty dostawy (wyjątek stanowią reklamacje dotyczące wad jakościowych produktów oraz wycofania z obrotu). Po tym terminie skuteczne rozpatrzenie reklamacji może okazać się niemożliwym.
W przypadku wad jakościowych produktów (niezależnych od Hurtowni) termin rozpatrzenia reklamacji oraz wystawienie faktury korygującej na zwrócony towar są zależne od decyzji producenta.

 

Zwrotu handlowego (tzn. zwrotu towaru bez konieczności podawania przyczyny) mogą Państwo dokonać w terminie 30 dni od daty zakupu.
Jednakże zwrotom handlowym nie podlegają:
- Produkty z „zimnego łańcucha dystrybucyjnego” (lodówki);
- Środki odurzające, psychotropy, prekursory narkotykowe kat.1.;
- Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta;
- Produkty zakupione w ramach pakietów promocyjnych.

Zwracane produkty muszą być w nienaruszonym stanie (opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone, rozpieczętowane, ometkowane lub ze śladami po metkach itp.).