Aktualności

16-11-22

Strategia Podatkowa 2021

Realizując obowiązek nałożony na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikający z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym, niniejszym publikujemy informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.

Pobierz plik - strategia

Pobierz plik - informacja