Multi Pharme S.A.

Formularz reklamacyjny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego i zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zostały wprowadzone procedury reklamacyjne, mające na celu usprawnienie współpracy
pomiędzy Apteką a Hurtownią.

Uwaga! W celu prawidłowego wyświetlania i drukowania dokumentów w formacie PDF sugerujemy pobranie
i zainstalowanie bezpłatnej wersji programu Adobe Reader,
np. z tej strony: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html
(Proszę pobrać i zainstalować Acrobat Reader   (nie PRO).)

Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Dział Reklamacji PZA „Multi Pharme” SA.
Apteka, na wskazany w formularzu adres e-mail, otrzyma decyzję w sprawie reklamacji. Dopiero na podstawie wydrukowanego protokołu reklamacyjnego, jak i pozytywnie rozpatrzonego wniosku reklamacji, kierowca będzie mógł odebrać zwracany produkt.

Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez KS-EWD lub za pośrednictwem poniższego, elektronicznego formularza wymiany danych.

Formularz reklamacyjny działa w oparciu o język JavaScript.
Instrukcja modyfikacji ustawień JavaScript w przeglądarce Firefox

Zasady reklamacji

Pobierz instrukcję dla starszej wersji

Pobierz instrukcję dla nowszej wersji

Wyłączanie dodatków blokujących skrypty


/ /
Numer pozycji na fakturze Nazwa towaru Ilość Numer serii Data ważności Przyczyna reklamacji Usuń

* - pole wymagane