Multi Pharme S.A.

Najbliższe walne zebranie

Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w Hotelu Gromada „Polonez” w Łomży, ul. Rządowa 1a.
http://www.multipharme.pl/wp-content/uploads/2020/06/zapr-www.pdf