Multi Pharme S.A.

DODATKOWE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Łomża, dnia 30 grudnia 2020r.

P.Z.A. Multi Pharme S.A.
ul. Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz P.Z.A. Multi Pharme S.A.

 DODATKOWE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU – kliknij na ten link aby go pobrać.