Multi Pharme S.A.

Hurtownia z certyfikatem DPD

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że Hurtownia Farmaceutyczna Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” SA otrzymała certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (NOH.5103.13.2020.TB), wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie przeprowadzonej inspekcji.

Dokument ten stanowi potwierdzenie, że w swoich działaniach hurtownia spełnia najwyższe wymagania stawiane dystrybutorom farmaceutycznym.

Tym samym znaleźliśmy się w wąskim gronie podmiotów wpisanych do europejskiego rejestru hurtowni farmaceutycznych posiadających certyfikat DPD.

http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/view/gdp/searchGDPCertificates.xhtml

Podpowiedź: Należy wybrać kraj.

http://www.multipharme.pl/wp-content/uploads/2020/10/certyfikat_DPD.pdf

http://www.multipharme.pl/wp-content/uploads/2020/10/certificate_GDP.pdf

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu leczniczego od wytwórcy do apteki zachowana będzie jego jakość i niezmienność oraz, że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy. Jej wymagania zostały określone w wytycznych Komisji Europejskiej i są oparte na art. 84 i art. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W polskim prawie wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie art. 79 Prawa farmaceutycznego.