Multi Pharme S.A.

Akcjonariusze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 czerwca 2021

Uchwała nr 1 w sprawie umorzenia dokumentów akcji imiennych

DODATKOWE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Komunikacja z akcjonariuszami – wymaga logowania

Wszystkie ogłoszenia spółki ‚Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” SA’

Najbliższe walne zebranie

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – To wezwanie kończy akcję wezwań.